Các yếu tố dinh dưỡng trong phân bón (tt2)

VAI TRÒ CHÍNH CỦA CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRONG PHÂN BÓN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

6. MAGIÊ (Mg)

  • Là thành phần cấu tạo của diệp lục tố, có vai trò quan trọng trong quang hợp. Nó là hoạt chất của hệ enzim gắn liền với sự chuyển hóa hydratcarbon và tổng hợp axit nucleic. Nó có vai trò thúc đẩy sự hấp thu và vận chuyển Lân của cây, giúp đường vận chuyển dễ dàng trong cây.
  • Thiếu Magiê, lá úa vàng ở phần thịt giữa các gân lá (chủ yếu ở lá già do diệp lục tố hình thành không đầy đủ), gây nên vết sọc hoặc vết không liên tục. Lá nhỏ, giòn ở thời kỳ cuối và mép lá cong lên. Ở một số loại rau có các đốm vàng lợt giữa các gân lá và các mau da cam, đỏ hoặc tía. Nhánh cây yếu và dễ bị nấm bệnh tân công nên thường bị rụng lá sớm.

7. SẮT (Fe)

  • Mặc dù Sắt không có trong thành phần diệp lục tố, nhưng nó hỗ trợ cho quá trình hình thành diệp lục tố. Do đó, tình trạng thiếu Sắt thường dẫn đến hiện tượng lá vàng, tương tự như thiếu Mg hay N. Điểm khác nhau chủ yếu là Mg và N vận chuyển liên quan nhau và đáp ứng cho quá trình tăng trưởng, vì thế triệu chứng thiếu Mg hay N xuất hiện chủ yếu ở những lá đã trưởng thành do Mg, N đã rút ra khỏi những lá này.
  • Trong khi đó, Sắt là nguyên tố không di chuyển trong thực vật. Vì thế, hiện tường vàng lá sẽ xảy ra trước tiên ở cơ quan còn non.

8. KẼM (Zn)

  • Kẽm là một trong các nguyên tố vi lượng đầu tiên được phát hiện vai tròi với cây trồng. Thiếu Kẽm sẽ hạn chế năng suất cây trồng. Sự thiếu hụt Kẽm đã dược thừa nhận ở hầu hết những vùng đất trồng lúa của các nước trên thế giới. Tuy nó chỉ được sử dụng với liều lượng rất nhỏ nhưng để có năng suất cao, không thể không có nó. Kẽm hỗ trợ cho sự tổng hợp các chất sinh trưởng và các hệ thống men cần thiết cho sự tăng cường phản ứng trao đổi chất trong cây. Nó giúp cho việc hình thành chất diệp lục và các hydratcarbon. Kẽm không được vận chuyển sử dụng lại trong cây nên biểu hiện thiếu thường xảy ra ở những lá non và bộ phận khác của cây.
  • Sự thiếu kẽm ở cây bắp gọi là bệnh “đọt trắng” vì lá non chuyển dần sáng trắng hoặc vàng sáng. Lá bắp có thể phát triển những dải vàng rộng (bạc lá) trên 1 hoặc cả 2 mặt sát đường gân trung tâm. Một số triệu chứng khác như lá lúa màu đồng; bệnh “lá nhỏ” ở cây ăn trái hay đình trệ sinh trưởng cây bắp và cây đậu.

9. ĐỒNG (Cu)

  • Đồng cần thiết cho sự hình thành diệp lục và xúc tác cho một số phản ứng khác trong cây, nhưng không tham gia vào hình thành cấu trúc của cây.
  • Những cây hòa thảo thiếu Đồng có thể không trổ hoa hoặc không hình thành được hạt. Nhiều loại cây rau biểu hiện thiếu Đồng thường thiếu sức trương, rủ xuống và có màu xanh rồi chuyển sáng quầng màu da trời tối trước trở nên bạc lá, biến cong và cây không ra hoa được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.