Các yếu tố dinh dưỡng trong phân bón

VAI TRÒ CHÍNH CỦA CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG TRONG PHÂN BÓN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Ngày nay, khoa học phát triển, việc tìm ra vai trò của các nguyên tố trong tự nhiên tham gia vào đời sống của cây trồng đã mở ra nhiều hướng thâm canh để nâng cao năng suất cũng như chất lượng cây trồng. Việc ra đời của các loại phân bón có chứa vi lượng đang được nhiều nhà nông áp dụng trên đồng ruộng của mình. Tuy nhiên, cần biết thêm những nguyên tố hóa học nào đã tham gia vào đời sống của cây và nhu cầu của cây như thế nào về các nguyên tố ấy. Từ đó, giúp chúng ta có những hiểu biết thêm và sử dụng phân bón hiệu quả hơn.

Nhiều công trình nghiên cứ trong và ngoài nước cho thấy, trong thành phần của cây trồng có mặt 92 nguyên tố hóa học, nhưng chỉ có 16 nguyên tố thiết yếu trong đó có 13 nguyên tố khoáng. Những nguyên tố thiết yếu với cây trồng phải đáp ứng 3 nguyên tắc sau:

  • Nếu thiếu hụt nguyên tố đó thì cây trồng sinh trưởng và phát triển kém.
  • Triệu chứng thiếu hụt nguyên tố đó có thể được ngăn chặn và khắc phục nếu chỉ bón nguyên tố đó cho cây.
  • Nguyên tố đó phải tồn tại được trực tiếp trong dung dịch dinh dưỡng của cây trồng và thể hiện hiệu lực trong một số điều kiện sinh học và hóa học ở trong đất hoặc trong môi trường trồng trọt bình thường.

Các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đều quan trọng như nhau cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sự thiết hụt hay dư thừa bất kỳ nguyên tố nào xuất hiện trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đều gây ra ảnh hưởng bất lợi. Ngoài những nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, một số cây trồng còn có những nhu cầu về những chất khác nhau như Natri và Nhôm cho cây nho, Coban cho cây họ đậu, Nhôm cho cây chè,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.