CẢI TẠO VÀ TĂNG ĐỘ PHÌ NHIÊU CHO ĐẤT.
KÍCH THÍCH BỘ RỄ, BỘ LÁ PHÁT TRIỂN MẠNH – CÂY SINH TRƯỞNG TỐT.
TĂNG TỶ LỆ RA HOA, KẾT TRÁI – NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Đạm tổng số (Nts): 16%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 8%; Độ ẩm: 5%

CÔNG DỤNG:
– Cung cấp các dưỡng chất cần thiết một cách cân đối và hợp lý cho các loại cây trồng; Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp cây giữ ẩm, chịu hạn, chịu rét, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
– Phát huy hiệu quả tối đa các yếu tố khoáng Đa – Trung lượng, giúp cây trồng hấp thu nhanh các chất dinh dưỡng; Kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển mạnh, cây sinh trưởng tốt, tăng tỷ lệ ra hoa, kết trái, nâng cao năng suất cây trồng và giá trị nông sản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY CÔNG NGHIỆP (cà phê, cao su): – Bón 400-500 kg/ha/lần. Bón 2 lần/ năm, giai đoạn trước mùa mưa và giữa mùa mưa.
CÂY LƯƠNG THỰC: – Bón 300-400 kg/ha/lần. Bón 2 lần/ vụ, giai đoạn bón lót và bón thúc cho cây.
CÂY ĂN TRÁI: – Bón 1-2 kg/cây/lần. Bón vào giai đoạn sau thu hoạch, trước ra bông và sau đậu trái.