TIẾT KIỆM PHÂN BÓN – HIỆU QUẢ NHANH – TĂNG NĂNG SUẤT.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%;
Kẽm (Zn): 79 ppm; Bo (B): 79ppm; Độ ẩm: 5%

CÔNG DỤNG:
– Cung cấp các thành phần dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau.
– Giúp cây trồng tăng khả năng kháng sâu bệnh, phát triển mạnh mẽ.
– Tăng năng suất và phát triển mạnh mẽ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY CÔNG NGHIỆP (cà phê, cao su, hồ tiêu): Bón từ 400-600 kg/ha/lần.
CÂY ĂN TRÁI (sầu riêng, bưởi, cam): Bón từ 0,5-1 kg/cây/lần.
CÂY LÚA, MÍA, BẮP (NGÔ), RAU MÀU: Bón từ 100-150 kg/ha/lần.
CÂY THANH LONG VÀ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC: Bón từ 200-400 kg/ha/lần.