CÂY PHỤC HỒI NHANH.
TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU HẠN.
THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Đạm tổng số (Nts): 20%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
Lưu huỳnh (S): 5%; Bo (B): 79 ppm; Kẽm (Zn): 79 ppm. Độ ẩm: 5%
CÔNG DỤNG:
– Cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cây trồng.
– Giúp phục hồi nhanh, chịu hạn tốt. Ra hoa nhiều, ra hoa tập trung, tăng tỉ lệ thụ phấn. Đậu trái nhiều, chống rụng trái non.
– Tăng cường khả năng quang hợp cho cây.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÀ PHÊ: Thời kỳ kiến thiết cơ bản bón 100-200 kg/ha/lần; thời kỳ kinh doanh bón 300-400 kg/ha/lần. 
TIÊU: Thời kỳ kiến thiết cơ bản bón 0,1-0,2 kg/nọc/lần; thời kỳ kinh doanh bón 0,3-0,4 kg/nọc/lần. 
SU CAO: Thời kỳ kiến thiết cơ bản bón 100-150 kg/ha/lần; thời kỳ kinh doanh bón 150-300 kg/ha/lần.
CÂY ĂN TRÁI: Bón 0,3-0,5 kg/gốc/lần. 
LÚA, HOA MÀU: Bón 100-200 kg/ha/lần, bón cách nhau 10-15 ngày/lần.