TRÁI TO, NHÂN TO, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI CAO
HẠN CHẾ RỤNG TRÁI NON
TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÂY, TIẾT KIỆM LƯỢNG BÓN.
THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Đạm tổng số (Nts): 17%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%;
Bo (B): 79 ppm; Kẽm (Zn): 79 ppm. Độ ẩm: 5%.
CÔNG DỤNG:
– Cung cấp đầy đủ và cân đối dưỡng chất cho cây trồng ở giai đoạn nuôi dưỡng hoa và trái.
– Trái to, nhân to, năng suất và chất lượng trái cao.
– Hạn chế rụng trái non.
– Tăng sức đề kháng cho cây, tiết kiệm lượng bón.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY LƯƠNG THỰC: Bón 150-200 kg/ha/lần.
RAU MÀU: Bón 100-150 kg/ha/lần.
CÂY ĂN TRÁI : Bón 0,5-1 kg/cây/lần.
CÂY CÔNG NGHIỆP (TIÊU, CÀ PHÊ, CAO SU): Bón 500-700 kg/ha/lần.
CÂY TRỒNG KHÁC: Bón 400-500 kg/ha/lần.
* Bón 3 lần/ vụ đầu mùa mưa, giữa mùa  mưa và cuối mùa mưa.