PHÂN HÓA MẦM HOA, RA HOA NHIỀU VÀ TẬP TRUNG.
ĐẬU TRÁI NHIỀU, TRÁI TO, ĐẸP –  HẠN CHẾ RỤNG TRÁI NON.
TĂNG NĂNG SUẤT – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO CÂY.
THÀNH PHẦN CÔNG THỨC:
Đạm tổng số (Nts) : 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) : 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) : 15%
Độ ẩm : 5%
CÔNG DỤNG:
– Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cây trồng.
– Thích hợp cho các giai đoạn phát triển của cây.
– Phân hóa mầm hoa, ra hoa nhiều và tập trung.
– Đậu trái nhiều, trái to, đẹp.
– Hạn chế rụng trái non.
– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
– Tăng sức đề kháng cho cây, tiết kiệm lượng bón.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. CÂY ĂN TRÁI:
–  Sau khi thu hoạch: Bón 1-2 kg/gốc.
–  Trước khi trổ hoa và Sau khi đậu trái: Bón 1-1,5 kg/gốc. Tùy tuổi cây, loại đất có thể tăng hoặc giảm lượng bón.
2. TRÊN LÚA, RAU MÀU: Bón 10-15 kg/ 1.000m2/ lần. Bón 2 lần/ vụ.